Jeg tilbyder

Familiecoaching og rådgivning

1:1
coaching

Foredrag og undervisning

Eksternt samarbejde

Familiecaoching og rådgivning

Jeg hjælper jer med:

At få mere energi og overskud

Jeg hjælper og guider jer til at finde ind til jeres potientiale

Færre konflikter

Når I forstår og møder hiannden med nye briller på, ændres jeres konklikt niveau.

Kærlig grænsesætning og tydelighed

I vil lære at sætte tydelige kærlige grænser uden at skulle skælde ud.

Underretning/skilsmisse hvad så?

I sådan en krisesituation kan vi alle have brug for at snakke med nogen som kender til processerne – det gør jeg og jeg er her for at støtte og vejlede jer i den følsomme proces.

1:1 Coaching

Jeg hjælper dig med:

Styrke dit selvværd og selvtillid

Jeg lære dig at stole mere på dig selv og dine holdninger. Du er god nok som du er.

Finde dit "madmonster"

Jeg hjælper dig med at finde frem til dit madmonster og hvad du kan gøre når du falder i. Ligeledes hjælper jeg dig til at finde madro, det skal være slut med forbudt.

Finde dit potentiale

Jeg hjælper dig med at finde din rette hylde samt giver dig redskaber til at opnå det du drømmer om.

Mere energi og overskud

Jeg hjælper dig med at få mere energi og overskud så du kan være den bedste udgave af dig.

Eksternt samarbejde

Jeg kan bistå opgaver som:

Samværsopgaver

Jeg tilbyder at tilrettelægge og koordinere samværet i samarbejde med kommunen og den enkelte socialrådgiver. Igennem planlægningen ligger jeg vægt på barnets behov og forældrenes komptencer og ressourcer og sammen skaber jeg den ramme, der er acceptabel for alle.

Jeg fokuserer på løsninger og ved at tydeliggøre den enkelte borgers opgave og medvirken, vil de kunne se sig selv som aktive deltagere, i opgaven med at skabe det gode samvær for barnet/den unge.

Ved støttet samvær er udgangspunktet forældrenes ønske om hjælp og støtte i kontakten med barnet. Jeg inviterer til et samarbejde, der har fokus på barnets behov.

Jeg kan ligeledes repræsentere kommunen ved overvåget samvær, ved at være til stede under hele samværet.

Familie- støtte, vejledning og coaching

Jeg tilbyder

 • Individuelle rådgivningssamtaler
 • Observationer af familiedynamikken.
 • Netværkssamtaler med barn, forældre og evt. søskende og bedsteforældre eller andre med tilknytning til familien.
 • Hjælp til kommunikationsstrategier ved brug af konkrete værktøjer
 • Skabe struktur og overblik via pædagogiske redskaber
 • Samt hjælp til at tage med til offentlige/private møder
 • Få vendt negativ til positiv kommunikation, hvilket giver en større deltagelsesmulighed og arrengement
Supervision til plejefamilier

Jeg tilbyder supervision til plejefamilier da dette er nødvendigt for at kunne kunne støtte og udvikle et plejebarn. Plejebørn kan ofte have været igennem flere traumatiske oplevelser i deres liv og har behov for særlig støtte, som kræver faglige kompetencer.

Jeg tager udgangspunkt i barnet og de udfordringer det måtte have samt som anbringelsen forskriver.

Supervisionen er en opkvalificering af plejefamilien, hvor der undervises i bl.a. tilknytning, mentallisering, traumereaktioner og behandling. Jeg ved, at tilknytningen til barnets forældre og biologiske netværk har stor betydning for barnets trivsel og udvikling og derfor er det ligeledes noget vi arbejder med i supervisionen.

Plejefamilier bruger sig selv som værktøj og rollemodeller, så jeg har fokus på at vi i supervivionen arbejder med deres relevante personlige udviklingspunkter, for derigennen at styrke og opkvalificere dem som plejefamile.

Jeg lytter og styrer processen således, at plejefamilien har konkrete handlemuligheder efter supervisionen.

§54 støtteperson

Igennem støttepersonordningen kan jeg tilbyde forældre at:

 • Støtte dem til at acceptere anbringelsen og rumme deres reaktioner efter anbringelsen
 • Lytte og være der for deres skyld, men også give modspil, når der er behov for det 
 • Støtte til samarbejde med kommunen og hjælpe med at læse og forstå materiale omkring anbringelsen
 • Hjælpe med at få et godt samarbejde med anbringelsesstedet og styrke kontakten mellem forældre og barn

Min erfaring er, at jeg kan støtte og styrke samarbejdet mellem forældre og sagsbehandler så samarbejdet bliver mindre konfliktfyldt. Jeg har arbejdet med mange mennesker som frivillig da jeg altid har haft en magnet for dem som havde det ekstra svært. Jeg kan ligeledes tilbyde samtaler med familien som sikrer, at forældrene bedre kan slippe skyldfølelsen og selv begynde at arbejde mere målrettet mod gode resultater igennem NLP teknikker.

Hvordan ved vi at coaching er noget for os?

Fordi I er vigtige og I har stor betydning for jeres børn og dem som I møder på jeres vej. Ved at I får hjælp til at få det bedre, påvirker I helt naturligt de mennesker omkring jer i en positiv retning fordi I tager ansvar for jer.

Et forløb hos mig kan derfor være banebrydende - det kan give jer perspektiver og værktøjer, der både tackler de udfordringer I kommer med og samtidig gør jer i stand til at leve jeres eget liv fuld af kærlighed, forståelse og dybde og hvor I oplever en familie i trivsel.

Det eneste det kræver er, at I tør tage skeen i egen hånd - for jeg tror på jer og jeg er klar til at hjælpe jer.

 

Det kan jeg hjælpe jer med:

♥ At hjælpe jer til at få en hverdag med ro, overskud og nærvær

♥ At hjælpe jer af med gamle overbevisninger og blokeringer

♥ At viser jer hvor jeres styrker og evner ligger gemt

♥ At udvider jeres forståelse af, hvad der sker med jer

♥ At gøre jer i stand til at kommunikere anerledes

♥ At forløse jeres smerter og forvandle dem til styrker

♥ At mærke kærligheden blomstre igen