Ekstern samarbejde med kommunerne

Familierne har brug for at blomstre..

Jeg tilbyder kommuner at kontakte mig, igennem ekstern samarbejde, for at varetage støtteopgaver i de familier der måtte have brug for råd, vejledning, støtte eller udvikling i forældrerollen. Forældrene har brug for en som tror på dem og som ser dem som de er og derudfra hjælper dem på rette vej samt kan hjælpe dem med at forstå processerne. Jeg drøfter arbejdsopgaven med kommunen og aftaler herefter de overordnede mål og pris for forløbet.

Jeg vil ligeledes agere mellemled til kommunen og vil derfor deltage i opfølgningsmøder så vi sammen sikre kvaliteten i opgaven.

“Familierne gør det bedste, de kan. Deres nuværende adfærd har været den bedste indtil i dag”

Jeg kan hjælpe i:

  • Samværsopgaver
  • Familie- støtte, vejledning og coaching
  • Supervision til plejefamilier
  • §54 Støtteperson
  • Mentoropgaver
Herunder kan I se mine priser

Kontakt mig gerne for mere information på kontakt@mbakcoaching.dk

Samværsopgaver

Timepris: 550 kr. i hverdage.

Første time hverdage kr. 800,00
(ved samværstid over 3 timer bortfalder den forhøjede takst på den første time)

Timepris: 700 kr. på lør/søn- og helligdage.

Familie- støtte, vejledning og coaching

Timepris: 550 kr. i hverdage.

Første time hverdage kr. 800
(ved samværstid over 3 timer bortfalder den forhøjede takst på den første time)

Timepris: 700 kr. på lør/søn- og helligdage.

Supervision til plejefamilier

Timepris: 550 kr. i hverdage.

Første time hverdage kr. 850,00
(ved samværstid over 3 timer bortfalder den forhøjede takst på den første time)

Timepris: 750 kr. på lør/søn- og helligdage.

Køretid afregnes overni timepris. Kørsel beregnes efter statens højeste takst.

§54 støtteperson

Timepris: 450 kr.
Pris er eksl. kørsel.

Mentoropgaver

10 samtaler a 550 – 1 samtale pr. uge i 10 uger

Pris ialt 5500 kr

Prisen er inklusiv kørsel til borgers hjemadresse.